Ты морячка, я моряк, ты полячка, я поляк,ты dzdislava zvazhnarbczheichzak,я vlodzhimezch czheshnyazhgryak.